Vinterretreat Skogsbad&Yoga 4-8 januari, 2020

Vinterretreat Skogsbad&Yoga 4-8 januari, 2020

Wise Mind organiserar och bjuder in till ✨NYÅRSRETREAT✨i midvintertid med skogsbad och yoga. För dig som önskar gå djupt in i vila och börja året i balans med de inre och yttre naturelementen. Som önskar resa enkelt och med litet avtryck. Vi vandrar in i skogen och låter tiden och naturrummen öppna sig för sinnlig kontakt,Läs mer om Vinterretreat Skogsbad&Yoga 4-8 januari, 2020[…]

Pin It on Pinterest