Kontakt

portratt

Kontaktuppgifter

E-post: contact@shinrin-yokusweden.se

Petra Ellora Cau Wetterholm

är verksam i Stockholm som legitimerad psykolog, certifierad Natur och Skogsterapi Guide, utbildare och mentor samt som meditation och mindfulnessledare.

Det som inspirerar hennes arbete mest är ett liv fyllt av naturkontakt, en bakgrund inom dans och teater och de många år hon tillbringade på ett Zenbuddhistiskt tempel. Hon är en stark förespråkare för en integrering av Naturunderstödd rehabilitering inom mental hälsa och driver ett projekt med Skogsterapi inom Primärvård, för vuxna diagnostiserade med utmattningssyndrom, ångest och depression.

Petra certifierades som Forest Therapy Guide år 2016 av Association of Nature and Forest Therapy Guides and Programs. Sedan 2007 har hon genomgått träning i MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy), av Prof. Mark Williams, Oxford, England, och i MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), av Dr. Jon Kabat Zinn at the Center for Mindfulness, Massachusetts, USA. Hon har sin MA i Klinisk Psykologi från Stockholms Universitet.

Som grundare av verksamheten Shinrin-Yoku Sweden, erbjuder hon privata och allmänna skogsbad och skogsterapivandringar samt individuell ekoterapi, föreläsningar och workshops inom privat och offentlig verksamhet.

English

Petra Ellora Cau works in Stockholm, Sweden as a Licenced Clinical Psychologist, a Certified Nature and Forest Therapy Guide, trainer and mentor and as a Mindfulness Facilitator.

What has influenced her work the most is her life long Nature Connection, her background in the Performing Arts as well as the years spent at a Zen Buddhist Temple. She is a strong advocate for integrating Nature Supported Treatments into the Public Heath Care System and is presently pioneering by implementing and assessing Forest Therapy in Primary Care, for adults diagnosed with Stress Related Disorders.

She received her certification as a Forest Therapy Guide in 2016, by the Association of Nature and Forest Therapy Guides and Programs.

Since 2007, she is trained in MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy), by Prof. Mark Williams, Oxford, England, and in MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), created by Dr. Jon Kabat Zinn at the Center for Mindfulness, Massachusetts, USA.

As the founder and director of Shinrin-Yoku Sweden, Petra offers ”Forest Bathing” and Forest Therapy as public and private events, individual ecotherapeutic sessions as well as lectures and workshops around Sweden and abroad.

Tack till

Tack till alla som på olika sätt bidrar till att etablera Shinrin-Yoku/Skogsbad och Skogsterapi som en del i att återkoppla människan till den levande naturen, att samverka för en ekologisk balans och bana väg för naturvakenhet och ett hållbart sätt att leva.

Ett särskilt tack till mina barn, vänner, lärare och co-kreatörer som på olika sätt är ständiga inspiratörer och hyllar glädjen till livet som ett pågående flöde av ömsesidigt tillblivande!