På Gång

Shinrin-Yoku Sweden etablerades år 2016 när skogsbadet gjorde entre´i Sverige. Sedan dess har intresset ökat och allt fler vill nu utbilda sig till skogsbadsguide och skogsterapiguide. Även samhället i stort har fått ett ”grönare” intresse och många efterfrågar nu naturbaserade metoder för stresshantering, för integrering i sin verksamhet och för en fördjupad kontakt med den levande miljön.

I en tid präglad av klimatkris och med omställning och hållbarhet i centrum, är skogsbad en av de broar vi kan bygga för att återförena människor med naturen på ett lättsamt, enkelt och sinnesrikt vis. Skogsbad och skogsterapi är på så sätt vetenskapligt baserade metoder som kan värna både vår egen och naturens hälsa och välfärd och som ser till en ömsesidighet mellan människa och natur. Och det är här den utbildade guidens kompetens kommer in i bilden.

Petra Ellora Cau Wetterholm har sedan några år tillbaka etablerat skogsbadsvandringar, kurser och utbildningar. Under 2918-2019 samskapade hon ”European Forest Therapy Institute” med 2 st internationella kolleger och utvecklade en första europeisk manual för professionell utbildning. Den första certifierande 3 och 6 månaders-utbildningen i Sverige erbjöds under sommaren 2019 och 20 nya certifierade skogsbadsguider ser nu fram emot att dela med sig av sina färdigheter.

Ny plattform

Givet det ökade intresset och ett växande nätverk av naturbaserade guider och metoder,  förbereds det nu för en ny plattform, ett institut som svarar an mot en värld i förändring;  Petra Ellora Cau Wetterholm grundar nu verksamheten Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute. Hon har lämnat över den europeiska verksamheten, European Forest Therapy Institute, till sina kolleger och erbjuder under våren 2020 ett något metodutvecklat program som även är mer anpassat till Skandinavien/Norden.

Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute kommer inom kort att presentera en hemsida. Shinrin-Yoku Sweden kommer, tillsammans med andra samverkande kolleger och intressenter, att ingå som en del i denna större plattform.

Inom kort kommer du att kunna läsa mer om både övergripande verksamhet, samarbeten, projekt och finna ett program med flera olika utbildningar, kurser och workshops för 2020. Denna uppdatering och alla förberedelser gör att det för närvarande inte finns några kurser att boka för hösten 2019.

Nya kurser, utbildningar och projekt

I korthet kommer du att hitta kurser och program till certifierad skogsbadsguide, certifierad skogsterapiguide, i ekoterapi för kliniker och i vildmarksterapi. Det kommer även att annonseras retreater, andra kortkurser och föreläsningar.  Om du är intresserad och vill veta mer när programmet är utarbetat mer i detalj, så hör gärna av dig till Shinrin-Yoku Sweden: contact@shinrin-yokusweden.se

Med förhoppning om att du vill återkomma snart och ta del av den nya plattformen (annonseras här) och det nya kursutbudet.

Varmt välkommen!