Shinrin Yoku

Vad det är

stenbumlingsvasenVandra ut i skogen. Ta några djupa andetag, sakta ned och öppna dina sinnen. Detta är vägen till Shinrin-Yoku, att bjuda in naturen som medicin och väg till läkande.

Shinrin-Yoku (森林浴) är en japansk term som betyder att ”ta in skogsatmosfären med alla sinnen” eller bokstavligen att ”skogsbada”. Den har fått sin utveckling i USA genom ”Forest Bathing” och ”Forest Therapy” som här i Sverige kallas Skogsbad och Skogsterapi.

Shinrin-Yoku/Skogsbad  är en kombination av mycket långsam vandring på mjuka stigar i park eller skog, med guidade förslag och aktiviteter som kan öppna våra sinnen för att uppleva naturen på ett nytt vis. När vi  ”skogsbadar” tillbringar vi alltså en tid i skogen på ett särskilt närvarande sätt, med våra sinnen i en fördjupande kontakt med den omgivande miljön.

Shinrin-Yoku/Skogsbad har vuxit fram som del av den Japanska kulturen där människans ömsesidiga kontakt med naturen anses vara avgörande för bådas välbefinnande. När ohälsan hos befolkningen ökade dramatiskt i början av 1980-talet, uppmärksammades att naturkontakten saknades i den urbana, hårt arbetande människans vardag. Som ett led i att råda bot på ”Karoshi”, alltså stressrelaterad död till följd av överarbete, inrättade Hälsoministeriet hälsoparker runtom i landet. Det var också i samband med detta som det blev viktigt med en etablerad forskning och utbildade Shinrin-Yoku guider, för att ge människor en vetenskapligt grundad tillgång till en guidad reträtt för avslappning, terapeutisk återhämtning och läkning genom närvaro och sensorisk kontakt med en levande miljö. Numera finns omkring ett 60-tal etablerade hälsoparker runtom i Japan och Shinrin-Yoku har blivit en del som i flera fall kompletterar den japanska hälsovården.

”I go to nature to be soothed and healed,

and have my senses put in order”

James Burroughs

Bakgrund

Shinrin-Yoku har i USA utvecklats som Forest Bathing och Forest Therapy. Precis som Shinrin-Yoku i Japan har Skogsbad och Skogsterapi en betoning på den sinnliga relationen och kontakten mellan människa och natur men i den amerikanska formen innehåller den mer kreativa, utforskande och lekfulla inslag. Gemensamt för alla former är att de syftar till att uppnå den läkande och vetenskapligt belagda effekten.

vitsippor

Shinrin-Yoku/Skogsbad och Skogsterapi ökar nu stadigt i popularitet världen över. Det är en utveckling som brukar jämföras med hur meditation och yoga med tiden fått en allmän spridning i vår västerländska kultur. I en tid där vi lever stor del av våra liv inomhus och i ständig kontakt med elektronik, där psykisk och fysisk ohälsa eskalerar och vår jord och ekologi är hotad, är det viktigt för oss att finna och utveckla sätt att återkoppla och relatera till en organisk och levande miljö. Att få naturliga och enkla sätt att vara närvarande, känna en ökad samhörighet, välmående, glädje och djup avslappning. Och att börja förstå hur vi kan leva hållbart och i samklang med vår levande miljö, både för vår egen hälsas skull och för vår värld i stort. Både vetenskapliga studier, vår egen biologi och vårt sunda förnuft visar oss att Shinrin-Yoku, Skogsbad och Skogsterapi är ett sätt att balansera det moderna livets krav för att må bra, både fysiskt och psykiskt genom en fördjupad kontakt  kontakt i balans med naturen.

”People consider walking on water is a miracle.

But I think the real miracle is to walk on this earth.”

Thich Nhat Hahn

Vandring

En Shinrin-Yoku/Skogsbadsvandring skiljer sig på flera sätt från en den vanliga naturvandringen i skog o mark. Vi saktar ned vårt tempo betydligt och får guidade förslag till en närvaro med upplevelser som öppnar våra sinnen på ett nytt vis. Då och då stannar vi upp och samlas för gemensam reflektion. Att stanna upp och dela erfarenheter ger ofta både stöd och nya infallsvinklar och kan ge en rikare upplevelse utmed vandringen.

log-bron-2När vi blir mer närvarande har vi möjlighet att fördjupa kontakten och relationen med den omgivande naturen. En känsla av lättnad kan infinna sig, en upplevelse som får oss att slappna av, både fysiologiskt och psykologiskt. Vi börjar se och uppleva sådant vi tidigare och i vårt vardagsmedvetande inte vanligen lägger märke till. Våra sinnen fylls på ett sätt som ger rum för upplevelsen av att ”skogsbada”, där vi är i skogen på ett särskilt närvarande vis, i sinnlig kontakt med den omgivande naturen. Gradvis gör vi oss mer tillgängliga för naturens läkande inverkan, en upplevelse och process som sker på flera plan. Man kanske skulle kunna säga att det är en form av mindfulness i skogen, men på flera olika sätt; stilla och i rörelse, sensoriskt och öppet, personligt, själv och i grupp, kreativt, lättsamt, lekande, undersökande, nytt eller kanske överraskande och med betoning på relationen med och till den omgivande naturen.

Guiden

I Shinrin-Yoku/Skogsbad och Skogsterapi är skogen vår terapeut. Guiden är den som visar vägen och öppnar dörren. Som guide behöver vi därför leva som vi lär och förmedla kunskap, närvaro och en kontakt med den naturliga miljön. Utbildning och certifiering ställer därför särskilda baskrav på en guide, såsom en längre utövning och egen fördjupning av Shinrin-Yoku/Skogsbad, sinnlig naturkontakt och närvaro, naturkännedom, vissa medicinska kunskaper, ett kreativt ledarskap och, inte minst, en förtrogenhet med och kunskap om den etablerade formen av interaktion med naturen som har vetenskapligt stöd och kan erbjuda effekt.

I Shinrin Yoku Sweden, Natur och skogsterapi är guiden därför alltid en certifierad och utbildad person enligt den högsta standarden.