Skogsbad i tidningen Nära med Petra Ellora Cau Wetterholm

Ibland är det ett ömsesidigt nöje och en ren glädje att samarbeta för att dela läkande naturkontakt med omvärlden. Tack till journalist och fotograf Helena Berggren, Tidningen Nära, september/oktober, 2018