Verksamhet

 Shinrin-Yoku vandringar i grupp

Shinrin-Yoku, Skogsbadsvandring i grupp är för dig som känner ett behov av att logga ut från vardagen och önskar bli guidad in i en fördjupad kontakt med naturen, på ett sensoriskt rikt och närvarande vis. Här följer vi en utarbetad grundform som kombineras med varierade guidningar som inbjuder till olika upplevelser av naturkontakt på skiftande teman.

Vi vandrar i tillgänglig skog och natur som bjuder på enkel framkomlighet och undviker svår terräng. Varje vandring tar ca 3 timmar och vi guidar dig med betoning på sensoriska upplevelser i kontakt med den omgivande naturen. Vandringen anpassas till miljö, väder och vind, till gruppen och till dig som individ. Varje vandring är unik och annorlunda samtidigt som den positiva effekten är likartad.

Shinrin-Yoku – Skogsbad program

Shinrin-Yoku erbjuds återkommande som ett program för den som önskar fördjupa sig och få en mer ihållande effekt. Programmet består av en serie vandringar om 1 gng/vecka, med hemövningar för egen naturkontakt mellan gångerna. Att regelbundet och under längre tid och på flera olika sätt återkoppla till naturmiljön och fördjupa sin förbindelse med den, är en särskild upplevelse som öppnar och stärker den hälsobefrämjande effekten. Särskilt uppmärksammade effekter är en sänkt stressnivå och ett stärkt immunförsvar. Fördelarna är alltså kumulativa, de läggs till varandra och den positiva effekten har visat sig öka vartefter samt håller i sig längre. För erbjudanden, var god se under fliken ”Aktuellt” eller klicka här!

Shinrin-Yoku för enskilda individer och par

Personligt anpassad vandring

En Shinrin-Yoku vandring för en individ, ett par eller en privat grupp erbjuder möjlighet till en mer individuellt anpassad guidning och naturkontakt.  Den är i sin grund utformad som en gruppvandring men kan varieras i tid och erbjudas även i parkmiljö eller på annan vald plats.

Ekoterapi

Ekoterapi utgår ifrån mötet mellan människa och en levande natur och kan ske i ett växelspel av tystnad, samtal, vandringar och guidningar. Den kan vara en fristående terapeutisk behandling eller som en del i en terapeutisk och psykologisk behandling. Ekoterapin är i grunden relationell och de terapeutiska redskapen som används är huvudsakligen mindfulness, Skogsterapeutisk guidning samt samtal och reflektioner i relation till det upplevda.  Guiden här är legitimerad psykolog och certifierad Shinrin-Yoku guide.

Shinrin-Yoku vandring för SPA

Shinrin-Yoku, Skogsbad med särskild betoning på välbefinnande lämpar sig mycket väl för SPA och liknande verksamheter. Det är kortare eller längre naturvistelser i park- eller skogsmiljö med särskild guidning för att öppna alla sinnen för en levande och fördjupad naturkontakt. En form för er som önskar erbjuda er själva eller en verksamhet ytterligare en dimension i tillvaron, där naturen är med som en levande del i behandling för ett ökat välbefinnande. Shinrin-Yoku för SPA är lämpligt att kombinera med andra vårdande och sinnliga behandlingar och kan varieras utifrån önskemål. Shinrin-Yoku vandring och och guidning kan erbjudas både i grupp och enskilt.

Föreläsning, Utbildning, Kurs  och Event

Shinrin-Yoku Sweden erbjuder föreläsningar, utbildningar, kurser och event inom området Shinrin-Yoku/Skogsbad, Skogsterapi, NaturBaserad StressReduktion (NBSR), Mindfulness och Meditation kopplat till Vetenskap, Psykologi och Ekopsykologi.

För mer information om utbildningsprogram och kurser, klicka här!

För kontakt, välkommen att kontakta oss här!