Kurs och utbildning

Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse
Tomas Tranströmer

Utbildningar

Tillsammans med Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI)) erbjuder Shinrin-Yoku Sweden flera utbildningar för dem som önskar gå en professionell utbildning. SNFTI kommer inom kort att öppna en ny hemsida. Tills dess är det här du finner de utbildningar som erbjuds våren 2020. Du finner nedan utbildningar till:

  • Certifierad Skogsbadsguide
  • Certifierad Skogsterapiguide
  • VildmarksterapiNordic Friluftsterapi

När nya hemsidan är på plats kommer du att få tillgång även till andra program, annonserade retreater, fördjupnings- och fortbildning samt föreläsningar. Välkommen att höra av dig om du vill anmäla dig, har frågor eller annat till: contact@shinrin-yokusweden.se

Certifierad Skogsbadsguide

Välkommen till en fördjupande retreat och professionell utbildning i upplevelsen av läkande naturkontakt och i konsten att guida Skogsbad och Skogsterapi

Du kan välja att endast gå utbildningen till skogsbadsguide eller att anmäla dig till till både skogsbadsguide och skogsterapiguide och genomgå båda utbildningarna i en följd efter varandra. Du kan även välja att börja med utbildningen till certifierad skogsbadsguide och välja att fortsätta med utbildningsdelen i skogsterapi vid ett senare tillfälle.

Utbildningen är för dig som önskar en personlig fördjupning genom naturkontakt och att utveckla en expertis i konsten att guida andra enligt en vetenskapligt underbyggd inlärnings- och guidningsmetod, särskilda färdigheter och beprövad erfarenhet.

Utbildningar till Certifierad skogsbadsguide

Under 2020 kommer 2 st utbildningar att erbjudas till Certifierad Skogsbadsguide och Certifierad Skogsterapiguide. Den första utbildningen äger rum i maj. Då efterfrågan är stor är det vår ambition att erbjuda en andra utbildning i augusti. Mer praktisk information och besked om exakt plats kommer vartefter. Tack för ditt tålamod!

Upplägg

Utbildningsprogrammet till Certifierad Skogsbadsguide startar med en veckas intensiv utbildningsretreat. Den ger ett brett teoretiskt underlag och en omfattande, praktisk och upplevelsebaserad inlärning. Veckan följs av en 4 månader lång handledd praktik på distans med hjälp av en personlig mentor och avslutas med en certifieringsprocess.

Praktikperioden fokuserar på att fördjupa erfarenhet, teori och metod genom egen naturkontakt och att utveckla praktiska färdigheter samt genomföra guidade skogsbad. Processen stöds och guidas av en manual, genom handledning och löpande inlämningsuppgifter. Utbildningen erbjuds på svenska.

Till utbildningen och som krav för certifiering tillkommer en obligatorisk kurs i Första Hjälpen/HLR (hjärt-lungräddning). Denna kurs bokar och betalar var och en själv och uppvisar sedan kursintyg. De ordnas även kostnadsfritt på vissa orter. För dem som guidar i naturområden belägna längre från samhällsnära vårdinstans, rekommenderas en utbildning i Första Hjälpen, anpassad till vildmark.

Ledare

Petra Ellora Cau Wetterholm är grundare och verksamhetsledare för Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI) och ”Shinrin-Yoku Sweden” samt medgrundare till European Forest Therapy Institute.

Petra är verksam som legitimerad Psykolog, som Certifierad Natur och Skogsterapiguide, utbildare och handledare och som utbildad mindfulnessledare i MBSR och MBCT enligt Center for Mindfulness, USA. Hon är en stark förespråkare för utveckling av Skogsbad och Skogsterapi som metod och för en vetenskaplig utvärdering och integrering i hälso- och sjukvård. Det som i hög grad har påverkat Petras inriktning är den naturkontakt som följt henne genom livet, bakgrunden inom konstnärligt skapande och de många år hon vistats i heltidsretreat på ett Zenbuddhistiskt tempel. Som psykolog har hon valt att inrikta sig särskilt mot stressrelaterad ohälsa, neuropsykiatri, mindfulnessbaserade interventioner som Acceptance and Commitment Therapy (ACT) samt metodutveckling. Petra har undervisat nationellt och internationellt samt presenterat sitt arbete på ett flertal events och konferenser, nu senast på världskonferensen för ”Forests for Public Health” i Aten, 2019.

Peter Amling är civilekonom inom ledarskap och organisation, certifierad förändringsledare (ADKAR) samt licensierad Mindfulnessinstruktör hos Mindfulnessgruppen/Minds Unlimited. Han växte upp på landet och naturen var hans lekplats. Behovet av naturkontakt och hur saker i naturen hänger ihop och fungerar har därför alltid fascinerat. Att upptäcka att det fanns något som hette skogsbad blev därför lite som att komma hem. Peter drivs av att hjälpa människor till välmående, dels som konsult inom förändringsledning och verksamhetsutveckling, dels genom att leda mindfulnesskurser, meditationer och retreater, samt skogsbad. Peter är utbildad Certifierad Skogsbadsguide vid (European)Forest Therapy Institute och Shinrin-Yoku Sweden samt under certifiering till Skogsterapiguide genom SNFTI (Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute).

Annette Öhrn är leg arbetsterapeut. Hon valde att kliva av en spännande tjänst för att lyssna till sitt hjärtas röst och visionen om att främja hälsa genom naturkontakt. Annette har alltid haft en närhet till naturen och i samband med en utmattningsdiagnos för några år sedan blev skogen än viktigare. Det var där Annette fann sin återhämtning och läkning. Annette brinner för att föra människor närmare naturen. Hon är övertygad om att det inte bara är vägen till inre hälsa och hållbarhet utan även till en hållbarare värld. Annette är utbildad Certifierad Skogsbadsguide genom FTI (Forest Therapy Institute) och Shinrin-Yoku Sweden samt under certifiering till Skogsterapiguide genom SNFTI (Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute). Annette är även utbildad i mindfulness och är grundare av verksamheten Saktain.

Praktisk information

Retreatvecka: 8 dagars intensiv retreatutbildning + 4 månader handledd praktik – Certifiering

Pris: 20 800 kr

Kost och Logi: tillkommer och bokas och betalas separat (se nedan)
Plats: Mundekulla Kursgård
Datum: Retreatvecka: 1-8 maj 2020
Praktik + handledning: 4 månader, 18 maj – 18 september

Certifieringsprocess

Anmälan och registrering

Då vi ser ett ökat intresse för utbildningen, blir den ganska snabbt fulltecknad. Då vi önskar hålla hög kvalitet på utbildningsmomenten är antalet deltagare begränsad. I det fall en utbildning blir full erhåller du ett mejl med erbjudande om att stå på väntelista. En ytterligare utbildning kan även komma att planeras för att tillgodose de önskemål som inkommer.

Observera att du anmäler dig i 4 steg:

1) Boka utbildning
Boka din utbildning genom att skicka ett mail till contact@shinrin-yokusweden.se

2) Fyll i ansökningsblankett som du får i ett mejl efter att du bokat din utbildning

3) Betala anmälningsavgiften till: Shinrin-Yoku Sweden, Plusgiro: 89 49 60-4

Anmälningsavgift:
Certifierad skogsbadsguide:  5 000 kr

Rabatt vid anmälan:
Early Bird: Vid anmälan före den 15 januari 2020 till certifierad skogsbadguide: rabatt 1 500 kr
(Betala totalt 19 300 kr)
Mängdrabatt: Vid anmälan till båda utbildningarna till certifierad skogsbadguide och certifierad skogsterapiguide före 31 mars, utgår rabatt om 10% för båda utbildningarna, dvs 3 060 kr
(Betala totalt: 27 540 kr)

OBS! Rabatterna gäller var för sig men inte tillsammans.

Resterande utbildningsavgift betalas senast 60 dagar innan träningen startar, senast 1 mars, 2020. Om det finns väntelista kan platsen behöva öppnas för annan deltagare.

Avbokningsregler

Avbeställning senare än 60 dagar före träning startar, ingen återbetalning erbjuds.
Vid allvarliga hälsoproblem erbjuds återbetalning med 50% mot sjukintyg.

Registrering och inbetalning av anmälningsavgift reserverar en plats på utbildningen. Avbokning inom en vecka, ger full återbetalning av anmälningsavgift med ett avdrag på 500kr för administrativa kostnader. Avbeställning senare än en vecka efter registrering och före 60 dagar före träning, erbjuder återbetalning på 50% med avdrag på 500kr för administrativa kostnader.

4) Boka kost och logi
Fyll i bokningsformuläret för kost och logi direkt till Mundekulla Retreatcenter genom att klicka på denna länk: Kost och Logi

Mundekulla Retreatcenter

Länk: Hitta Dit och Reseinformation

Utbildning till Certifierad Skogsterapiguide

Trees are poems that Earth writes upon the sky

Kahlil Gibran

Välkommen

The Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute och Shinrin-Yoku Sweden välkomnar dig till en utbildningen till Certifierad Skogsterapiguide. Det är en fortbildning för dig som vill bygga vidare på din expertis som certifierad skogsbadsguide. Den erbjuder en professionell kompetensutveckling, en grund för hur du tänker, förbereder och guidar för att tillämpa skogsbad som en evidensbaserad metod för enskilda och grupper med särskilda behov.

Du kan välja att endast gå utbildningen till Certifierad Skogsbadsguide och gå utbildningsdelen i Skogsterapi vid ett senare tillfälle. Eller genomgå båda utbildningarna i en följd och erhålla den rabatt som utgår vid bokning av båda.

Upplägg

Utbildningsupplägget erbjuder en 3 dagars utbildningsretreat och en efterföljande två månaders praktikperiod. Denna praktikperiod fokuserar på guidning för dem med särskilda behov varför det uppmuntras att du söker individer och grupper som efterfrågar skogsbad och samtidigt lever med stressrelaterad ohälsa eller andra utmaningar. Den individuella och gruppbaserade handledningen som erbjuds, stödjer din utveckling och kompetens som professionell guide.

Förkunskap: Certifierad Skogsbadsguide (eller Forest Therapy Guide enligt annan, likvärdig, internationell utbildningsanordnare)
Utbildning: 3 dagars intensiv retreatutbildning + 2 månader handledd praktik + Certifieringsprocess
Pris: (Certifierad Skogsbadsguide 20 800 kr +) 9 800 kr Registreringsavgift: 2 500 kr
Plats:  Stockholm
Datum: Retreatdagar: 25-27 september, 2020
Praktik + handledning: 5 oktober – 5 December Certifieringsprocess

Kursledare

Petra Ellora Cau Wetterholm
Huvudlärare

Utbildning i Vildmarksterapi Nordic Friluftsterapi

The clearest way into the Universe is through a forest wilderness

John Muir

Nordic Friluftsterapi

Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute har den stora glädjen att för första gången i Sverige erbjuda en kurs i Nordisk Friluftsterapi. Detta är en särskild form av ”Vildmarksterapi” eller ”Adventure Therapy”, inom området Outdoor Therapy, som är kliniskt utarbetad med barn och unga inom ABUP, motsvarigheten till Barn och Ungdomspsykiatrin i Sverige samt vetenskapligt utvärderad. Vi har lyckan att få ta del av denna nordiska metod av några av Norges främsta representanter på området och tillika skaparna av Nordic Friluftsterapi. Utbildningen sker i 3 moduler under 2020, mellan mars och november. Välkommen att läsa mer nedan!

Vad är Nordic Friluftsterapi?

Friluftsterapi är en Nordisk version av Vildmarksterapi eller Adventure therapy, utvecklad och anpassad i en nordisk kontext. Det är en upplevelsebaserad terapiform som främst utvecklats i USA men nu återfinns i olika former och världen över.  Den vänder sig främst till ungdomar och unga vuxna som brottas med olika grad av utmaningar och mental ohälsa. 

I Norge har ett team psykologer och behandlare inom Barn och Ungdomspsykiatrin utvecklat denna form av utomhusterapi, i kombination med vad som ryms inom begreppet ”Friluftsliv”.  De har genomfört forskningsstudier och en alldeles ny doktorsavhandling har just publicerats av en av våra ledare för detta program.

I ”Friluftsterapi” är naturen en medaktör i behandling och det finns en medveten och klinisk flexibilitet beträffande grad av utmaning för deltagarna samt längden på utevistelserna. Omständigheter anpassas efter ungdomarnas behov och kan variera, från att stanna på en s k ”base camp” till att gå på tur och vistas kortare eller längre tider i utomhusmiljö tillsammans med behandlingspersonal.

Upplägg & Kursbeskrivning

Utbildningen spänner över 3 moduler med några månader emellan träffarna för egen reflektion och integrering. Syftet är att du ska få en bred bas och god kompetens för att själv kunna starta och leda verksamhet inom Nordic Friluftsterapi eller Vildmarksterapi.

Varje modul intygas med ett diplom för genomgången kurs. Efter samtliga tre moduler och efter samtliga moment genomförts i enlighet med den standard som sätts av ledarna, utfärdas ett diplom i metoden ”Nordic Friluftsterapi”

Utbildningen är för dig som är verksam med barn och ungdomar, klinisk eller i annan form. Utbildningen passar även om du har ett starkt intresse och önskar utveckla dig och din verksamhet inom området utomhusterapi. Om du har en annan utgångspunkt som motiverar dig till att gå utbildningen, är du välkommen att kontakta Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute: contact@snfti.se

Modul I: teoretisk och praktisk introduktion

Längd:                 3 dagar

Plats:                   Vandrarhem, Lilla Tyresö, Stockholm*

Tid:                      19-22 Mars, 2020                         

Pris:                     Kursmodul 1: 8.550kr

Logi:                     2700kr

Kost:                    Tillkommer (gemensamt självhushåll eller catering)

Kursbeskrivning Modul I

Denna modul ger sammanfattningsvis en grundläggande introduktion till Nordic Friluftsterapi. Du får ta del av den teoretiska grunden och huvudprinciperna för naturbaserat terapeutiskt arbete. Därefter går vi över till utomhuspraktik med fokus på tillämpning, med kliniska exempel, aktiviteter och gruppövningar som även ger utrymme för gemensamma diskussioner. Detta ger möjligheter att tredje dagen utveckla och integrera dessa kunskaper för implementering i en verksamhet. Här får du tid att utveckla både självständigt arbete och idéutveckling i grupp, med uppföljning av kursledarna.  Målet är att få stöd att utarbeta en egen idé eller plan för hur du kan använda Nordic Friluftsterapi, som kan presenteras och dryftas tillsammans. Ta med dina funderingar och frågeställningar, de är välkomna. Inspelning om du så önskar, är möjlig.  

Modul II: Friluftsterapi– teori i praktiken

Längd:                 4 dagar

Plats:                   På tur i natur, plats meddelas inom kort.

Tid:                      Torsdag 10 – Söndag 13 september 2020

Pris:                     Modul 2: 9 850kr

Kost och Logi: meddelas inom kort

Kursbeskrivning Modul II

Denna modul omsätter teori i praktik. Här ges en hands-on upplevelse och utbildning genom direkt upplevelse av en Friluftsterapi-intervention utomhus, i praktisk verklighet. Som undervisning läggs meta-reflektioner in kontinuerligt kring de situationer som uppstår, parallellt med den pågående terapeutiska processen. Detta ger dig en möjlighet att förbereda och genomföra en utomhusintervention. Du får under dessa dagar även en möjlighet att gå djupare in i hur du praktiskt och terapeutiskt utvecklar ditt ledarskap i utomhusterapi. Som utgångspunkt är det önskvärt att deltagarna har genomgått Modul I. 

Modul III: Friluftsterapi– från teori till praktik

Längd:                 2 dagar

Plats:                   Naturnära lokal, meddelas senare

Tid:                      Fredag 13 – Söndag 15 November 2020

Pris:                     Modul 3: 4 800kr

Kost och Logi:    meddelas senare

Kursbeskrivning Modul III

Modul 3 är upplagd som en arbetsintensiv workshop för deltagare som önskar att utveckla ett eget kliniskt projekt; från idé/vision, verksamhet och klinisk intervention till ett utvärderings- och forskningsprojekt. Undervisningen är upplagd som individuellt arbete med ömsesidig utveckling i grupp, med tät handledning och uppföljning av kursledarna.  Målet är att varje deltagare ska ha kommit ett gott stycke på väg i eget utvecklingsarbete efter två dagars fokuserat arbete med tillgänglig, kvalificerat ledarskap och kompetens. Båda kursledarna arbetar som disputerade kliniker.

Anmälan

För anmälan till samtliga tre moduler utgår en rabatt om 10% och 2 320kr. För anmälan till de första två modulerna utgår en rabatt om 8% och 1 856kr.

Varmt välkommen att mejla till contact@shinrin-yokusweden.se eller fylla i ansökningsformuläret direkt. Du klickar på länken: ANSÖKAN TILL NORDIC FRILUFTSTERAPI

Ledare

Leiv Einar Gabrielsen, Carina Ribe Fernee och Gunnar Oland Åsen är utbildningsledare, utbildare och guider i Friluftsterapi.  Petra Ellora Cau Wetterholm och Maria Palmer finns till hands som kursarrangör, co-ledare, logistiskt och praktiskt stöd före, under och efter samtliga träningstillfällen. 

Leiv Einar Gabrielsen (f. 1966), PhD i psykologi, arbeider som klinisk forsker ved Avdeling for barn- og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus i Norge. Fra 2012 har han sammen med kollegaer utviklet et større klinisk forskningsprosjekt på integrering av opplevelser i natur i behandling av ungdommer. Leiv er medlem i ATIC – Adventure Therapy International Committee, norsk representant til NOTN – Nordic Outdoor Therapy Network og aktiv i forberedelsene til  9IATC – International Adventure Therapy Conference, som avholdes i Norge i 2021. Leiv er også daglig leder i Motiva Psykologisk Rådgiving, www.motivanorway.com og du finner hans arbeider her; https://www.researchgate.net/profile/Leiv_Gabrielsen

Carina Ribe Fernee (f. 1979), PhD i helsevitenskap, arbeider som klinisk forsker ved Avdeling for barn- og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus i Norge. Fra 2012 har hun sammen med kollegaer utviklet et større klinisk forskningsprosjekt på integrering av opplevelser i natur i behandling av ungdommer. Carina er del av lederteamet til ATIC – Adventure Therapy International Committee, norsk representant til NOTN – Nordic Outdoor Therapy Network og aktiv i forberedelsene til  9IATC – International Adventure Therapy Conference, som avholdes i Norge i 2021. Du finner Carinas arbeider her; https://www.researchgate.net/profile/Carina_Fernee

Gunnar Oland Åsen (f. 1960), Psykologspesialist, arbeider som leder for Akutt ambulant enhet ved Avdeling for barn- og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus i Norge. Han har vært, og er, sentral i utviklingen av friluftsterapi for utsatt ungdom, og innehar det øverste kliniske ansvaret for dette arbeidet. Gunnar har bred erfaring fra klinisk virksomhet, er en ettertraktet veileder og aktiv i forberedelsene til 9IATC – International Adventure Therapy Conference. Han er også samarbeidspartner i Motiva psykologisk rådgiving.

Utbildningsarrangör och Co-ledare

Petra Ellora Cau Wetterholm är verksam som legitimerad Psykolog, som Certifierad Natur och Skogsterapiguide, utbildare och handledare och som ledare i mindfulnessbaserad metod såsom MBSR och MBCT. Hon har arbetat inom BUP; öppenvård, specialistvård och mellanvård med inriktning mot neuropsykiatri. På senare år inom primärvård, stressrehab och internetpsykologi. Hon är en stark förespråkare för utveckling av Skogsbad och Skogsterapi som metod för en etablering av naturkontakt i samhället och för en vetenskaplig utvärdering, för att integrera naturbaserad behandling inom hälso- och sjukvård samt i arbetet för klimat och ekologisk balans. De senaste åren har hon genomfört två utvärderade pilotprojekt inom Primärvården i form av ett 8-veckors, manualbaserat program för Skogsterapi, anpassad för individer med utmattningssyndrom, depression och ångestproblematik. Petra är grundare och verksamhetsledare för Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute och Shinrin-Yoku Sweden.

Maria Palmer, Maria Palmer är verksam som legitimerad psykoterapeut med över 30 års erfarenhet av arbete med barn, ungdomar, familjer, individer och par, främst i USA.  Där kom hon i kontakt med Wilderness Therapy och bevittnade den transformation som sker när ungdomar med psykisk ohälsa vistas i naturen samtidigt som de får terapi individuellt, i grupp och familj.  Det var också då hon grundade hon ”Vildmarksterapi i Sverige AB” (VIS). Hon är en av Sveriges representanter för Nordic Outdoor Therapy Network, (NOTN) samt för International Adventure Therapy Conference (IATC) samt är, vid sidan om sitt kliniska arbete, under utbildning till handledare inom SAPU.

Skogsbad & NaturBaserad StressReduktion, NBSR

“You only have to let the soft animal of your body, love what it loves”
Mary Oliver

Skogsbad & NaturBaserad StressReduktion, NBSR

Skogsbad&NaturBaserad StressReduktion är ett program  för stressreduktion och återhämtning genom skogsbad, öppen för allmänheten såväl som för SPA-personal, organisationer och privata uppdragsgivare.

Skogsbad&NaturBaserad StressReduktion är för dig som önskar:

Fördjupa din egen naturkontakt för minskad stress och ökat välbefinnande

Lära dig en pedagogisk metod för att guida dig själv till skogsbad och läkande naturkontakt

Kombinera mindfulness, skogsbad och vetenskaplig teori

 

Om  Skogsbad & NaturBaserad StressReduktion, NBSR

Skogsbad&NBSR är ett exklusivt program, utvecklat av Shinrin-Yoku Sweden och europeiska kolleger, för att minska stress och öka välbefinnande genom naturkontakt. Programmet bygger på flera delar; expertis och ingående erfarenhet av skogsbad, psykologi, mindfulness och den vetenskapliga evidens som vuxit fram kring naturens läkande förmåga. Alldeles särskild den stressreducerande och återhämtande inverkan den visat sig ha på den tekniskt uppkopplade och urbana nutidsmänniskan. Utbildningen ger dig färdigheter för att fördjupa din närvaro i naturen, skogsbada på egen hand och en grund för att utveckla sätt att leda andra. Emellanåt erbjuds en worskhop 2  som integrerar och fördjupar erfarenheter från workshop 1 och öppnar upp för nya vägar, nivåer och individuella sätt att vägleda dig själv.

1 Grundkurs – workshop i Skogsbad & NaturBaserad StressReduktion (NBSR)

Den egna, förkroppsligade upplevelsen Att själv uppleva en fördjupad naturkontakt, den stressreduktion och det välbefinnande som kan infinna sig, är att förkroppsliga vår egen väg och erfarenhet. De verktyg, teorier och ramverk för skogsbad och naturkontakt som förmedlas i denna workshop är därför till för att du ska finna just din stig och ”skogsmedicin” inom naturkontaktens område. Den ger på så sätt en god vägvisning mot närvarons och skogbadets grundläggande färdigheter och utgör en grund för att utveckla sätt att leda andra.

2 Fortsättningskurs – workshop i Skogsbad & NaturBaserad StressReduktion (NBSR) 

Konsten att guida sig själv, uppleva fördjupning och ömsesidig ”medicin” Konsten att guida sig själv i ömsesidig naturkontakt ger i workshop 1 en upplevelse av en ökad integrering, läkning, glädje, socialt läkande och kreativitet. Men i den egna naturkontakten behöver en ibland finna källor till förnyelse, fördjupning och expansion för att öppna sig för nya upptäckter och fler delar av skogsmedicin. En rik källa för att fördjupa och expandera skogsbadet är att ingå i ett sammanhang och i gemenskap med mentorer och medresenärer. Denna workshop erbjuder fördjupad teori, praktik och vetenskap jämte ny inspiration genom guidat, ömsesidigt utforskande på egen hand och med likasinnade. Innehållet kan variera och erbjuda delar såsom ”Medicine Walks” , ekoterapi, uttryckande konst i naturmiljö samt möjlighet till grupp- och individuell spegling med mentor.

_____________________________________________________________________________________________________

För diplomerande kurser 

samt praktisk information, var god se vad som är på gång under fliken ”Aktuellt” eller kontakta oss här!

______________________________________________________________________________________________________

Kurs och utbildning för organisationer och privata uppdragsgivare

Kurser och utbildningar kan förläggas till er plats, ort eller verksamhet och skräddarsys efter era önskemål. För närmare upplägg, information och priser – varmt välkommen att kontakta oss här!