Kurs och utbildning

SKOGSBAD&NATURBASERAD STRESSREDUKTION

Skogsbad & NaturBaserad StressReduktion, NBSR

Skogsbad&NaturBaserad StressReduktion är ett program  för stressreduktion och återhämtning genom skogsbad, öppen för allmänheten såväl som för SPA-personal, organisationer och privata uppdragsgivare.

Skogsbad&NaturBaserad StressReduktion är för dig som önskar:

Fördjupa din egen naturkontakt för minskad stress och ökat välbefinnande

Lära dig en pedagogisk metod för att guida dig själv till skogsbad och läkande naturkontakt

Kombinera mindfulness, skogsbad och vetenskaplig teori

Om  Skogsbad & NaturBaserad StressReduktion, NBSR

Skogsbad&NBSR är ett exklusivt program, utvecklat av Shinrin-Yoku Sweden och europeiska kolleger, för att minska stress och öka välbefinnande genom naturkontakt. Programmet bygger på flera delar; expertis och ingående erfarenhet av skogsbad, psykologi, mindfulness och den vetenskapliga evidens som vuxit fram kring naturens läkande förmåga. Alldeles särskild den stressreducerande och återhämtande inverkan den visat sig ha på den tekniskt uppkopplade och urbana nutidsmänniskan. Utbildningen ger dig färdigheter för att fördjupa din närvaro i naturen, skogsbada på egen hand och en grund för att utveckla sätt att leda andra.

Emellanåt erbjuds en worskhop 2  som integrerar och fördjupar erfarenheter från workshop 1 och öppnar upp för nya vägar, nivåer och individuella sätt att vägleda dig själv.

1 Grundkurs – workshop i Skogsbad & NaturBaserad StressReduktion (NBSR)

Den egna, förkroppsligade upplevelsen

Att själv uppleva en fördjupad naturkontakt, den stressreduktion och det välbefinnande som kan infinna sig, är att förkroppsliga vår egen väg och erfarenhet. De verktyg, teorier och ramverk för skogsbad och naturkontakt som förmedlas i denna workshop är därför till för att du ska finna just din stig och ”skogsmedicin” inom naturkontaktens område. Den ger på så sätt en god vägvisning mot närvarons och skogbadets grundläggande färdigheter och utgör en grund för att utveckla sätt att leda andra.

2 Fortsättningskurs – workshop i Skogsbad & NaturBaserad StressReduktion (NBSR) 

Konsten att guida sig själv, uppleva fördjupning och ömsesidig ”medicin”

Konsten att guida sig själv i ömsesidig naturkontakt ger i workshop 1 en upplevelse av en ökad integrering, läkning, glädje, socialt läkande och kreativitet.

Men i den egna naturkontakten behöver en ibland finna källor till förnyelse, fördjupning och expansion för att öppna sig för nya upptäckter och fler delar av skogsmedicin. En rik källa för att fördjupa och expandera skogsbadet är att ingå i ett sammanhang och i gemenskap med mentorer och medresenärer. Denna workshop erbjuder fördjupad teori, praktik och vetenskap jämte ny inspiration genom guidat, ömsesidigt utforskande på egen hand och med likasinnade. Innehållet kan variera och erbjuda delar såsom ”Medicine Walks” , ekoterapi, uttryckande konst i naturmiljö samt möjlighet till grupp- och individuell spegling med mentor.

_____________________________________________________________________________________________________

För diplomerande kurser 

samt praktisk information, var god se vad som är på gång under fliken ”Aktuellt” eller kontakta oss här!

______________________________________________________________________________________________________

Kurs och utbildning för organisationer och privata uppdragsgivare

Kurser och utbildningar kan förläggas till er plats, ort eller verksamhet och skräddarsys efter era önskemål.

För närmare upplägg, information och priser – varmt välkommen att kontakta oss här!