Kurs och utbildning

 

 

 

 

CERTIFIERAD SKOGSBADSGUIDE

Certified Forest Bathing Guide

– European Forest Therapy Institute and Shinrin-Yoku Sweden – 

Certified Forest Bathing Guide Training

The Certified Forest Bathing Guide Training is suitable for those who wish to offer Forest Bathing as a wellness practice, Spa activity or in combination with other wellness practices such as yoga, mindfulness and coaching. It is suitable for people working in the area of ecotourism or health tourism.

EFTI- Certified Forest Bathing Guide:

7 day intensive training
+ 3 months Mentored Practice
= Certification

With the Forest Bathing training, you will be able to:

-Guide Forest Bathing walks/experiences.

-Design Forest Bathing workshops.

-Provide extended multi-day wellness and stress reduction experiences.

-Demonstrate strong standards, ethics and professional body recognition.

-Form partnerships with organisations.

-Integrate nature connection practices into your work.

PRICE

1.850 euros

VAT included for the 3-month period.

The cost does not include travels, accommodations or meals.

ACCOMODATION

Mundekulla Retreat Farm

To see your options and book your Room and Board you may click HERE!

INFORMATION

For more in depth information about the European Forest Therapy Institute, the trainings and other programmes, please click on:

the European Forest Therapy Institute WEB PAGE!  (Please choose language when you arrive at the web site; English or Spanish)

 

__________________________________________________________________________________________________

CERTIFIERAD SKOGSTERAPIGUIDE

Certified Forest Therapy Guide

– European Forest Therapy Institute and Shinrin-Yoku Sweden –  

Certified Forest Therapy Guide Training

The Certified Forest Therapy Guide Training is for those who wish to build further on their Forest Bathing expertise. It offers particular considerations, adjustments and guidance on how to move Forest Bathing from an evidence based wellness and preventative practice to a treatment intervention and rehabilitation support for specific populations.

EFTI – Certified Forest Therapy Guide:

7 day intensive Forest Bathing training
+ 3 months Mentored Practice
+3 days  Continous Professional Development (CPD) + 3 months Mentored Practice
= Certification

With the Forest Therapy training, you will be able to:

-Guide Forest Bathing walks/experiences.

-Work with specific populations.

-Demonstrate strong standards, ethics and professional body recognition.

-Form partnerships with organizations.

-Work collaboratively with healthcare professionals to develop social/green prescriptions.

-Develop Forest Therapy Interventions with a specific framework and engage in research.

-Establish multi day programmes for Nature Based Workplace Wellness Programmes.

PRICE

2.450 euros
VAT included for the 6-month period.

The cost does not include travels, accommodations or meals.

ACCOMODATION:

Mundekulla Retreat Farm

To see your options and book your Room and Board you may click HERE! 

INFORMATION

For more in depth information about the European Forest Therapy Institute, the trainings and other programmes, please click on:

the European Forest Therapy Institute WEB SITE!   (Please choose language when you arrive at the web site; English or Spanish)

 

__________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

SKOGSBAD&NATURBASERAD STRESSREDUKTION

Skogsbad & NaturBaserad StressReduktion, NBSR

Skogsbad&NaturBaserad StressReduktion är ett program  för stressreduktion och återhämtning genom skogsbad, öppen för allmänheten såväl som för SPA-personal, organisationer och privata uppdragsgivare.

Skogsbad&NaturBaserad StressReduktion är för dig som önskar:

Fördjupa din egen naturkontakt för minskad stress och ökat välbefinnande

Lära dig en pedagogisk metod för att guida dig själv till skogsbad och läkande naturkontakt

Kombinera mindfulness, skogsbad och vetenskaplig teori

Om  Skogsbad & NaturBaserad StressReduktion, NBSR

Skogsbad&NBSR är ett exklusivt program, utvecklat av Shinrin-Yoku Sweden och europeiska kolleger, för att minska stress och öka välbefinnande genom naturkontakt. Programmet bygger på flera delar; expertis och ingående erfarenhet av skogsbad, psykologi, mindfulness och den vetenskapliga evidens som vuxit fram kring naturens läkande förmåga. Alldeles särskild den stressreducerande och återhämtande inverkan den visat sig ha på den tekniskt uppkopplade och urbana nutidsmänniskan. Utbildningen ger dig färdigheter för att fördjupa din närvaro i naturen, skogsbada på egen hand och en grund för att utveckla sätt att leda andra.

Emellanåt erbjuds en worskhop 2  som integrerar och fördjupar erfarenheter från workshop 1 och öppnar upp för nya vägar, nivåer och individuella sätt att vägleda dig själv.

 

1 Grundkurs – workshop i Skogsbad & NaturBaserad StressReduktion (NBSR)

Den egna, förkroppsligade upplevelsen

Att själv uppleva en fördjupad naturkontakt, den stressreduktion och det välbefinnande som kan infinna sig, är att förkroppsliga vår egen väg och erfarenhet. De verktyg, teorier och ramverk för skogsbad och naturkontakt som förmedlas i denna workshop är därför till för att du ska finna just din stig och ”skogsmedicin” inom naturkontaktens område. Den ger på så sätt en god vägvisning mot närvarons och skogbadets grundläggande färdigheter och utgör en grund för att utveckla sätt att leda andra.

 

2 Fortsättningskurs – workshop i Skogsbad & NaturBaserad StressReduktion (NBSR) 

Konsten att guida sig själv, uppleva fördjupning och ömsesidig ”medicin”

Konsten att guida sig själv i ömsesidig naturkontakt ger i workshop 1 en upplevelse av en ökad integrering, läkning, glädje, socialt läkande och kreativitet.

Men i den egna naturkontakten behöver en ibland finna källor till förnyelse, fördjupning och expansion för att öppna sig för nya upptäckter och fler delar av skogsmedicin. En rik källa för att fördjupa och expandera skogsbadet är att ingå i ett sammanhang och i gemenskap med mentorer och medresenärer. Denna workshop erbjuder fördjupad teori, praktik och vetenskap jämte ny inspiration genom guidat, ömsesidigt utforskande på egen hand och med likasinnade. Innehållet kan variera och erbjuda delar såsom ”Medicine Walks” , ekoterapi, uttryckande konst i naturmiljö samt möjlighet till grupp- och individuell spegling med mentor.

_____________________________________________________________________________________________________

För diplomerande kurser 

samt praktisk information, var god se vad som är på gång under fliken ”Aktuellt” eller kontakta oss här!

______________________________________________________________________________________________________

Kurs och utbildning för organisationer och privata uppdragsgivare

Kurser och utbildningar kan förläggas till er plats, ort eller verksamhet och skräddarsys efter era önskemål.

För närmare upplägg, information och priser – varmt välkommen att kontakta oss här!