Kurs och utbildning

Utbildningar

Nytt för i år är att Shinrin-Yoku Sweden erbjuder professionella utbildningar tillsammans med Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI). Nedan finner du mer information om följande utbildningar:

  • Certifierad Skogsbadsguide
  • Certifierad Skogsterapiguide
  • VildmarksterapiNordic Friluftsterapi
  • NBSR

Certifierad Skogsbadsguide

Välkommen

The Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute och Shinrin-Yoku Sweden välkomnar dig till en professionell utbildning till Certifierad Skogsbadsguide.

Utbildningen är för dig som önskar en personlig fördjupning genom naturkontakt och att utveckla en expertis i konsten att guida andra enligt en vetenskapligt underbyggd struktur, metod, särskilda färdigheter och beprövad erfarenhet.

Utbildningsprogrammet till cerifierad skogsbadsguide startar med en veckas intensiv utbildningsretreat. Den ger ett brett teoretiskt underlag och en omfattande, praktisk och upplevelsebaserad inlärning. Veckan följs av en 4 månader lång handledd praktik på distans med hjälp av en personlig mentor och avslutas med en certifieringsprocess.

Din väg till certifierad guide kan innebära ett eller två steg; certifierad skogsbadsguide och certifierad skogsterapiguide. Du kan välja att endast gå utbildningen till certifierad skogsbadsguide eller, om du vill fördjupa din expertis som guide, anmäla dig till till både skogsbadsguide och skogsterapiguide och genomgå båda utbildningarna i en följd efter varandra. Du kan även välja att börja med utbildningen till certifierad skogsbadsguide och välja att fortsätta med utbildningsdelen i skogsterapi vid ett senare tillfälle.

För mer utförlig beskrivning och information om utbildningens utformning, upplägg, datum, ledare och andra praktiska detaljer, varmt välkommen att läsa mer om vad utbildningen kan erbjuda dig HÄR och på sidan:

www.scandinaviannatureandforesttherapyinstitute.com

Du är även välkommen att höra av dig om du har frågor eller annat till: contact@shinrin-yokusweden.se eller contact@snfti.com

Certifierad Skogsterapiguide

Välkommen

The Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute och Shinrin-Yoku Sweden välkomnar dig till en utbildningen till Certifierad Skogsterapiguide. Det är en fortbildning för dig som vill bygga vidare på din expertis som certifierad skogsbadsguide. Den erbjuder en professionell kompetensutveckling, en grund för hur du tänker, förbereder och guidar för att tillämpa skogsbad som en evidensbaserad metod för enskilda och grupper med särskilda behov.

För mer utförlig beskrivning och information om utbildningens utformning, upplägg, datum, ledare och andra praktiska detaljer, varmt välkommen att läsa mer om vad utbildningen kan erbjuda dig HÄR och på sidan :

www.scandinaviannatureandforesttherapyinstitute.com

Välkommen att höra av dig om du har frågor eller annat till: contact@shinrin-yokusweden.se eller contact@snfti.com

Utbildning i Vildmarksterapi Nordic Friluftsterapi

Nordic Friluftsterapi

Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute och Shinrin-Yoku Sweden har den stora glädjen att för första gången i Sverige erbjuda en kurs i Vildmarksterapi, utvecklad i Norge som Nordic Friluftsterapi. Detta är en särskild form av ”Vildmarksterapi” eller ”Adventure Therapy”, inom området Outdoor Therapy, som är kliniskt utarbetad med barn och unga inom ABUP, motsvarigheten till Barn och Ungdomspsykiatrin i Sverige samt vetenskapligt utvärderad. Vi har lyckan att få ta del av denna nordiska metod av några av Norges främsta representanter på området och tillika skaparna av Nordic Friluftsterapi. Utbildningen sker i 3 moduler under 2020, mellan mars och november.

Välkommen

För mer utförlig beskrivning och information om utbildningens utformning, upplägg, datum, ledare och andra praktiska detaljer, varmt välkommen att läsa mer om vad den kan erbjuda dig! Du finner informationen HÄR och på www.scandinaviannatureandforesttherapyinstitute.com

Skogsbad & NaturBaserad StressReduktion, NBSR

“You only have to let the soft animal of your body, love what it loves”
Mary Olver

Skogsbad & NaturBaserad StressReduktion, NBSR

Skogsbad&NaturBaserad StressReduktion är ett program  för stressreduktion och återhämtning genom skogsbad, öppen för allmänheten såväl som för SPA-personal, organisationer och privata uppdragsgivare.

Skogsbad&NaturBaserad StressReduktion är för dig som önskar:

Fördjupa din egen naturkontakt för minskad stress och ökat välbefinnande

Lära dig en pedagogisk metod för att guida dig själv till skogsbad och läkande naturkontakt

Kombinera mindfulness, skogsbad och vetenskaplig teori

 

Om  Skogsbad & NaturBaserad StressReduktion, NBSR

Skogsbad&NBSR är ett exklusivt program, utvecklat av Shinrin-Yoku Sweden och europeiska kolleger, för att minska stress och öka välbefinnande genom naturkontakt. Programmet bygger på flera delar; expertis och ingående erfarenhet av skogsbad, psykologi, mindfulness och den vetenskapliga evidens som vuxit fram kring naturens läkande förmåga. Alldeles särskild den stressreducerande och återhämtande inverkan den visat sig ha på den tekniskt uppkopplade och urbana nutidsmänniskan. Utbildningen ger dig färdigheter för att fördjupa din närvaro i naturen, skogsbada på egen hand och en grund för att utveckla sätt att leda andra. Emellanåt erbjuds en worskhop 2  som integrerar och fördjupar erfarenheter från workshop 1 och öppnar upp för nya vägar, nivåer och individuella sätt att vägleda dig själv.

1 Grundkurs – workshop i Skogsbad & NaturBaserad StressReduktion (NBSR)

Den egna, förkroppsligade upplevelsen Att själv uppleva en fördjupad naturkontakt, den stressreduktion och det välbefinnande som kan infinna sig, är att förkroppsliga vår egen väg och erfarenhet. De verktyg, teorier och ramverk för skogsbad och naturkontakt som förmedlas i denna workshop är därför till för att du ska finna just din stig och ”skogsmedicin” inom naturkontaktens område. Den ger på så sätt en god vägvisning mot närvarons och skogbadets grundläggande färdigheter och utgör en grund för att utveckla sätt att leda andra.

2 Fortsättningskurs – workshop i Skogsbad & NaturBaserad StressReduktion (NBSR) 

Konsten att guida sig själv, uppleva fördjupning och ömsesidig ”medicin” Konsten att guida sig själv i ömsesidig naturkontakt ger i workshop 1 en upplevelse av en ökad integrering, läkning, glädje, socialt läkande och kreativitet. Men i den egna naturkontakten behöver en ibland finna källor till förnyelse, fördjupning och expansion för att öppna sig för nya upptäckter och fler delar av skogsmedicin. En rik källa för att fördjupa och expandera skogsbadet är att ingå i ett sammanhang och i gemenskap med mentorer och medresenärer. Denna workshop erbjuder fördjupad teori, praktik och vetenskap jämte ny inspiration genom guidat, ömsesidigt utforskande på egen hand och med likasinnade. Innehållet kan variera och erbjuda delar såsom ”Medicine Walks” , ekoterapi, uttryckande konst i naturmiljö samt möjlighet till grupp- och individuell spegling med mentor.

_____________________________________________________________________________________________________

För diplomerande kurser 

samt praktisk information, var god se vad som är på gång under fliken ”Aktuellt” eller kontakta oss här!

______________________________________________________________________________________________________

Kurs och utbildning för organisationer och privata uppdragsgivare

Kurser och utbildningar kan förläggas till er plats, ort eller verksamhet och skräddarsys efter era önskemål. För närmare upplägg, information och priser – varmt välkommen att kontakta oss här!