Kurs och utbildning

PÅ GÅNG

Shinrin-Yoku Sweden etablerades år 2016 och har sedan dess verkat för att sprida skogsbad i Sverige. Intresset har successivt ökat och allt fler vill nu vistas på detta vis i naturen och även utbilda sig till skogsbadsguide och skogsterapiguide. Vi kan se att samhället i stort har fått ett ”grönare” intresse och många efterfrågar nu naturbaserade metoder för stresshantering, för integrering i sin verksamhet och för en fördjupad kontakt med den levande miljön. Det är mycket glädjande.

I en tid i behov av omställning och hållbarhet, är skogsbad och skogsterapi  vetenskapligt baserade metoder som kan värna både vår egen och naturens hälsa och välfärd och som ser till en ömsesidighet mellan människa och natur. Och det är här den utbildade guidens kompetens kommer in i bilden.

Petra Ellora Cau Wetterholm har sedan några år tillbaka etablerat skogsbadsvandringar, kurser och utbildningar. Under 2918-2019 samskapade hon ”(European) Forest Therapy Institute” med 2 st internationella kolleger och utvecklade en första europeisk manual för professionell utbildning. Den första certifierande 3 och 6 månaders-utbildningen i Sverige erbjöds under sommaren 2019 och 20 nya certifierade skogsbadsguider ser nu fram emot att nätverka och dela med sig av sina färdigheter.

Ny plattform

Givet det ökade intresset och ett växande nätverk av naturbaserade guider och metoder,  förbereds det nu för en ny plattform, ett institut som svarar an mot en värld i förändring och är mer lokalt förankrat;  Petra Ellora Cau Wetterholm grundar nu verksamheten Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute. Hon har lämnat över den europeiska verksamheten, (European) Forest Therapy Institute, till sina kolleger och erbjuder under våren 2020 ett metodutvecklat program som även är mer anpassat till Skandinavien/Norden.

Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute kommer inom kort att presentera en hemsida. Shinrin-Yoku Sweden kommer, tillsammans med andra samverkande kolleger och intressenter, att ingå som en del i denna större plattform.

Certifierad Skogsbads-guide och Skogsterapi-guide

Innan den nya hemsidan är på plats hittar du information, utbildning och program till certifierad skogsbadsguide, certifierad skogsterapiguide här.

Följ länkarna för att läsa mer om:

Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute

Certifierad Skogbadsguide och Certifierad Skogsterapiguide

Praktisk information kring registrering och annat.

Tack för ditt tålamod. När nya hemsidan är på plats kommer du att få tillgång även till andra program, annonserade retreater, fördjupnings- och fortbildning samt föreläsningar. 

Välkommen att höra av dig om du vill anmäla dig, har frågor eller annat till: contact@shinrin-yokusweden.se

 

Varmt välkommen!

SKOGSBAD&NATURBASERAD STRESSREDUKTION

Skogsbad & NaturBaserad StressReduktion, NBSR

Skogsbad&NaturBaserad StressReduktion är ett program  för stressreduktion och återhämtning genom skogsbad, öppen för allmänheten såväl som för SPA-personal, organisationer och privata uppdragsgivare.

Skogsbad&NaturBaserad StressReduktion är för dig som önskar:

Fördjupa din egen naturkontakt för minskad stress och ökat välbefinnande

Lära dig en pedagogisk metod för att guida dig själv till skogsbad och läkande naturkontakt

Kombinera mindfulness, skogsbad och vetenskaplig teori

Om  Skogsbad & NaturBaserad StressReduktion, NBSR

Skogsbad&NBSR är ett exklusivt program, utvecklat av Shinrin-Yoku Sweden och europeiska kolleger, för att minska stress och öka välbefinnande genom naturkontakt. Programmet bygger på flera delar; expertis och ingående erfarenhet av skogsbad, psykologi, mindfulness och den vetenskapliga evidens som vuxit fram kring naturens läkande förmåga. Alldeles särskild den stressreducerande och återhämtande inverkan den visat sig ha på den tekniskt uppkopplade och urbana nutidsmänniskan. Utbildningen ger dig färdigheter för att fördjupa din närvaro i naturen, skogsbada på egen hand och en grund för att utveckla sätt att leda andra. Emellanåt erbjuds en worskhop 2  som integrerar och fördjupar erfarenheter från workshop 1 och öppnar upp för nya vägar, nivåer och individuella sätt att vägleda dig själv.

1 Grundkurs – workshop i Skogsbad & NaturBaserad StressReduktion (NBSR)

Den egna, förkroppsligade upplevelsen Att själv uppleva en fördjupad naturkontakt, den stressreduktion och det välbefinnande som kan infinna sig, är att förkroppsliga vår egen väg och erfarenhet. De verktyg, teorier och ramverk för skogsbad och naturkontakt som förmedlas i denna workshop är därför till för att du ska finna just din stig och ”skogsmedicin” inom naturkontaktens område. Den ger på så sätt en god vägvisning mot närvarons och skogbadets grundläggande färdigheter och utgör en grund för att utveckla sätt att leda andra.

2 Fortsättningskurs – workshop i Skogsbad & NaturBaserad StressReduktion (NBSR) 

Konsten att guida sig själv, uppleva fördjupning och ömsesidig ”medicin” Konsten att guida sig själv i ömsesidig naturkontakt ger i workshop 1 en upplevelse av en ökad integrering, läkning, glädje, socialt läkande och kreativitet. Men i den egna naturkontakten behöver en ibland finna källor till förnyelse, fördjupning och expansion för att öppna sig för nya upptäckter och fler delar av skogsmedicin. En rik källa för att fördjupa och expandera skogsbadet är att ingå i ett sammanhang och i gemenskap med mentorer och medresenärer. Denna workshop erbjuder fördjupad teori, praktik och vetenskap jämte ny inspiration genom guidat, ömsesidigt utforskande på egen hand och med likasinnade. Innehållet kan variera och erbjuda delar såsom ”Medicine Walks” , ekoterapi, uttryckande konst i naturmiljö samt möjlighet till grupp- och individuell spegling med mentor.

_____________________________________________________________________________________________________

För diplomerande kurser 

samt praktisk information, var god se vad som är på gång under fliken ”Aktuellt” eller kontakta oss här!

______________________________________________________________________________________________________

Kurs och utbildning för organisationer och privata uppdragsgivare

Kurser och utbildningar kan förläggas till er plats, ort eller verksamhet och skräddarsys efter era önskemål. För närmare upplägg, information och priser – varmt välkommen att kontakta oss här!