Kurs och utbildning

Kurser och utbildning  erbjuds för allmänheten, för SPA-personal samt för organisationer och privata uppdragsgivare.

Utbildning till Skogsbadsguide

Den utbildningsserie som erbjuds av Shinrin-Yoku Sweden är för dig som önskar utbilda dig i skogsbadsguidningens konst för eget välbefinnande och fördjupning i naturkontakt och för dig som även önskar vägleda andra till naturkontakt. Det är en utbildning i tre steg som vart och ett bygger på det föregående och varvar praktisk och teoretisk kunskap. Utbildningen är utformad som en vandring i sig, en väg som i första delen leder dig mot en egen erfarenhet och ett ”förkroppsligande” av skogsbadet och naturkontakten. Som i det andra bygger på med mer guidningskonst, teori, underliggande kunskap och verktyg för att utöva skogsbadsguidningens konst. Och som i det tredje steget integrerar och fördjupar de två föregående stegen och öppnar upp för nya vägar, nivåer och individuella sätt att vägleda dig själv och andra. Delar som tillsammans ger förutsättningar för att bli en Diplomerad Skogsbadsguide.

Grundkurs steg 1

Skogsbadet

Första anhalten på kursvandringen är:

Den egna, förkroppsligade upplevelsen

Som skogsbadsguider förkroppsligar och guidar vi från vår egen upplevelse och erfarenhet. De verktyg, teorier och ramverk för skogsbadets konst som följer med grundkursen är till för att du ska finna just din stig och medicin inom skogsbadets område. Den ger en god vägvisning mot skogbadets och guidens grundläggande delar och färdigheter och leder dig framåt mot konsten att guida andra.

 

Fortsättningskurs steg 2 

Skogsbadet och guidens väg

Andra anhalten på kursvandringen är:

Konsten att guida andra

Som guide förkroppsligar vi först vår egen upplevelse av skogsbad och utvecklar sedan insiktsfulla sätt att förmedla skogsbadets konst till andra. Att guida ett skogsbad är särskilda sätt att öppna dörrar för människor att finna sin egen naturkontakt och skogsmedicin. Det är att vara förtrogen med ett absorberat sinnestillstånd, att tryggt känna till och leda deltagare genom de olika faserna av skogsbadet, att leda öppna och ömsesidigt stödjande cirkelsamtal och att fånga stundens ingivelser i partnerskap med skogen som vår terapeut. En konst som kan stärkas och stödjas av ett fördjupande ramverk av teori, vetenskap och specifika övningar tillsammans med mentor och andra medresenärer.

 

Fördjupningskurs steg 3

Skogsbadet som fördjupning och ömsesidig ”medicin”

Tredje anhalten på kursvandringen är:

Konsten att ömsesidigt guida sig själv och andra mot ökad integrering, läkning, glädje, socialt läkande och kreativitet

Som guide behöver en ibland finna källor till förnyelse, fördjupning och expansion för att öppna sig för nya upptäckter och fler delar av skogsmedicin. En sådan rik källa är gemenskapen med mentorer och medresenärer. Denna kurs erbjuder fördjupad teori, praktik och vetenskap, ny inspiration genom guidat, ömsesidigt utforskande med likasinnade, fördjupad naturkontakt genom så kallad ”Medicine Walks” och möjlighet till grupp- och individuell spegling med mentor.

 

Kurs och utbildning för organisationer och privata uppdragsgivare

anpassas efter önskemål. För närmare information och priser – välkommen att kontakta oss här!

Kurs och utbildning för allmänheten

Kurser och utbildningsserien annonseras löpande under fliken ”Aktuellt”

Pris: Välkommen att se separata event under fliken ”Aktuellt” eller kontakta oss här!