Priser

Vandringar med Shinrin-Yoku, Skogsbad

Skogsbad Guidad Gruppvandring, 3 tim

För allmänheten annonseras skogsbadsvandringar som event under ”Aktuellt”.

Pris: mellan 250-350 kr/person. Kostnaden varierar beroende på vem som organiserar vandringen.

Gruppvandringar med Skogsbad för företag och privatpersoner kan beställas.

Pris: För planering av tid och pris – välkommen att kontakta oss här!

Skogsbad guidad vandring enskilt och för par, 1 tim

Pris: 1250 kr

Skogsbad – längre program

Gruppvandringar: 3-6 vandringar under 3-6 veckor.

Samma grupp träffas 1 gng/vecka i ett antal veckor för ett skogsbad om 2 tim/gång.
Pris: 750 kr – 1500 kr/person

Ekoterapi

Enskild session Ekoterapi med psykolog, 1 tim.
Pris: 1250 kr

Shinrin Yoku för SPA

Skogsbad guidad gruppvandring 1-3 tim.

Skogsbad, utbildning för SPA personal på befintlig plats.

För planering av tid och pris – välkommen att kontakta oss här!

Kurs och Utbildning

Kurs och utbildning för allmänheten i Skogsbad nivå 1, nivå 2 och nivå 3

Annonseras löpande under fliken ”Aktuellt”

Pris: Välkommen att se separata event under fliken ”Aktuellt” eller kontakta oss här!

Föreläsning och Event

Allmänna föreläsningar om Shinrin-Yoku, Skogsbad, Skogsterapi och Ekoterapi samt event annonseras under fliken ”Aktuellt”.

Föreläsningar, kurser och event för företag och privatpersoner kan beställas.

För planering av tid och pris – välkommen att kontakta oss här!